Maailman vanhimman yhtäjaksoisesti käydyn hiihtokilpailun Oulun hiihdon parhaat hiihtäjät reilu sata vuotta sitten saattoivat joutua hankalaan laturisteykseen, sillä tuolloin metsästys oli keino saada lisäsärvintä pöytään. Esimerkiksi Haapavedeltä matkasivat hiihtäjät kohti Oulua menestyjille luvatun rahapalkinnon toivossa, mutta latu saattoi vaihtua riekkoparven jälkien houkuttaessa seuraamaan ehkä varmempaa ja lähempänä olevaa hyötysaalista. Nykyinen talvimetsästäjä nappaa usein moottorikelkan ja jälkien seuraaminen on nopeampaa ja helpompaa.

Riista on terveellistä ja hyvää ruokaa

Tänä päivänä luonnon saaliit ovat laadukasta lähiruokaa, joka on arvostettua, hyvää ja terveellistä. Metsästys on muuttanut muotoaan – siitä on tullut vapaa-ajan viettotapa, erä- ja luontoharrastus.

Joillekin metsästysporukoissa kulkeville riittää rooli ajomiehenä, pelkkä metsän hengen ja tuoksun haistelu riittää, kunhan pääsee liikkumaan. Jokaiseen rooliin löytyvät sopivat varusteet. Metsästysasusteet lisäävät metsällä kulkijan mukavuutta ja turvallisuutta. Jalkineet pitävät jalat kuivina soisillakin mailla. Metsästysreppu puolestaan auttaa kaiken tarvittavan kantamisessa pitkilläkin matkoilla.

Toisille metsästyksen huippu on riistan käsittely ja varastointi. Toiset nauttivat värkätä erilaisten laitteiden, kuten riistakameroiden kanssa. Tai asennella ansoja ja pyydyksiä.

Metsästysharrastus on voimissaan, vaikka elinkeinokseen metsästäviä ei enää entiseen malliin olekaan, mutta uusi rintama – naiset ja virkistystä sekä liikuntaa hakevat luonnonystävät metsästäjäporukoissa ovat lisääntyneet hurjasti.

Suomen noin 300 000 metsästäjästä pian lähes kymmenen prosenttia on naisia, osa heistä metsästää ainoastaan naisporukoissa.

Metsästäjä tarvitsee aseen ja paljon muuta

Viimeistään loppukesä saa kaikki Suomen 300 000 metsästäjää miettimään, mitä kaikkea tarvitaan tämän syksyn retkille.

Aseet, patruunat, optiikka, riistakamerat, suojapuvut, makuupussit ja teltat sekä tietysti metsästyskaverit – koirat ja ihmiset. Kärkkäisen verkkokaupasta löytää kaikkea, paitsi ehkä metsästyskavereita.

Repun eväät ovat pääosin metsästäjille itselleen, mutta koiralle pakataan ravinnon lisäksi usein mukaan tutkapanta.

Haulikko, kivääri ja jousi

Ase valikoituu saalistettavan eläimen mukaan. Joku tarttuu haulikkoon ja toinen kivääriin, mutta myös metsästysjousi on noussut yhä useamman metsästäjän selkään. Jousi on aseista vanhimpia, mutta pyyntivälineenä eilisten teerien pyytäjiksi ei voi sanoa loukkua tai ansaakaan.

Ansoihin tai loukkuihin napataan lähinnä pienpetoja, kuten kärppiä ja näätiä. Jokaisessa aseessa tai pyyntitavassa on lakinsa ja sääntönsä, joten luvat sekä metsästykseen että aseisiin täytyy olla olemassa ja voimassa.

Metsästyskortti tulee voimaan kun riistanhoitomaksu on maksettu. Suomen Riistakeskuskselta muistutetaan, että metsä ei ole ammunnan harjoittelupaikka, vaan metsästäjän pitää osata ampua ja käsitellä asettaan turvallisesti. Useat riistanhoitoyhdistykset järjestävät opastettua ampumarataharjoittelua kokeneille ja kokemattomille ampujille.

Metsästysväelle on selvää, että metsästys on muutakin kuin pakastimen täyttöä saaliseläimillä. Riistanhoito ja metsäkanalintujen pesien suojelutyö on tärkeä osa metsästystä. Supikoirat ja ketut ovat eläimiä, jotka harventavat säälittä lintukantaa.

Vahinkoeläimiin voi laskea myös ahmat ja sudet sekä karhut, joiden tuhoista kärsivät pahimmin porotaloudet. Liikenteen ja taimikkojen suojelemiseksi esimerkiksi hirvien ja kauriiden metsästys on osa riistahoitoa ja luonnon tasapainottamista.

Metsästystä myös ulkomailla

Suomen luonnon linnusto sekä pien- ja suurriista tarjoavat metsästäjille saalista lähes ympäri vuoden, mutta suojeluaikoina ja muulloinkin kaukaisemmat metsästysmatkat kiinnostavat yhtä useampaa metsästysharrastajaa.

Edelleen Suomen Lapin lisäksi Ruotsin Lappi houkuttaa lintu- ja petometsästäjiä, mutta yhä useammin varusteet pakataan Viroon, Eurooppaan ja jopa Pohjois-Amerikkaan tai Afrikkaan.

Yksi syy ulkomaille metsälle menoon on se, että haluttu saaliseläin on Suomessa harvemmin tai ei ollenkaan metsästettävissä. Suomalainen metsämies tai -nainen on aktiivinen ja metsästysharrastus on tulossa yhä ympärivuotisemmaksi ja kansainvälisemmäksi.

Mielitpä lintumetsille tai hirvenpyyntiin ja olipa metsästysmaasi Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella löydät Kärkkäisen verkkokaupasta kaiken metsästykseen tarvittavan.